2661-3216-ico-wu.jpg

Co to jest patent jednolity?

Czasem nowe terminy mogą wywoływać konsternację, zwłaszcza u osób, które nie mają na co dzień styczności z terminologia specjalistyczną w zakresie prawa europejskiego. Słysząc termin patent jednolity warto wiedzieć, że mowa jest tu o jednolitym patencie europejskim czyli systemie prawnej ochrony własności przemysłowej w Unii Europejskiej. System ten działa poprzez akty prawne obowiązujące we wszystkich krajach członkowskich i ma na celu usprawnienie wydawania patentów, a także zabezpieczenie ich właścicieli w narzędzia do dochodzenia swoich praw.

patent

Jednakowy w 25 krajach

Dzięki ujednoliceniu przepisów na terenie wszystkich krajów członkowskich właściciele patentów mogą liczyć wszędzie na identyczna ochronę swojej własności. Nie muszą się już obawiać przepływu towaru z ich patentem poza granice kraju, w którym został wyprodukowany. Wielu z nich do tej pory widziało w takim przepływie zagrożenie nielegalnego skopiowania ich pomysłu. Dodatkowo we wszystkich krajach obowiązuje jedno orzecznictwo w sprawach patentowych, a kadra sądowa wszystkich 25 państw została jednakowo przeszkolona i wyspecjalizowana w kwestii ochrony praw patentowych. Wreszcie zamiast dochodzić swoich praw w przypadku sporów przed sądami cywilnymi, wynalazcy mogą odwołać się do Jednolitego Sądu Patentowego.

Udogodnienia dla posiadaczy patentów

Wraz z wejściem w życie przepisów dotyczących patentu jednolitego wprowadzono szereg udogodnień, które ułatwiają wynalazcom poruszanie się w zawiłym gąszczu przepisów. Przede wszystkim udostępniono bazę patentów w Unii Europejskiej wraz z automatycznymi tłumaczeniami na wszystkie języki krajów członkowskich. Dzięki temu można sprawdzić, czy rozwiązanie, które chcemy opatentować, nie zostało już do bazy zgłoszone przez kogoś innego. Poza tym wynalazca może swobodnie wybrać pomiędzy trzema różnymi systemami ochrony swojego wynalazku, tak by był on najbardziej odpowiedni dla specyfiki jego pomysłu. Trzeba zauważyć, że wprowadzenie przepisów o patencie jednolitym przyspieszy procedurę, a także obniży znacznie koszty jego uzyskania na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.